Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

5 lipca 2019 (piątek)

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 10 lipca 2019 r. (środa) na godzinę 15:00 została zwołana XV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.

 

Porządek obrad:

         1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

         2.  Przyjęcie porządku obrad.

         3.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

              1) Zmian w budżecie na 2019 rok.

         4.  Sprawy bieżące.

         5.  Zamknięcie sesji.

 

          Przewodniczący Rady Miasta

           /-/ Bogusław Potański

Powrót na listę aktualności