Aktualności

Nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

11 stycznia 2022 (wtorek)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, iż prowadzi nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o ustalenie tego prawa będzie można składać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się wówczas kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego, oraz drogą papierową w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul Kopernika 3 w pokoju 221 w godzinach pracy ośrodka, lub za pośrednictwem poczty.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
  • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

więcej informacji: https://moprtarnobrzeg.naszaplacowka.pl/n,miejski-osrodek-pomocy-rodzinie-w-tarnobrzegu-informuje-iz-prowadzi-nabor-wnioskow-o-wyplate-dodatku-oslonowego

Powrót na listę aktualności