Aktualności

Nabór wniosków do programu "Przyjazny Dom" – modernizacja kotłów węglowych

5 wrzesnia 2017 (wtorek)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:
pomocą finansową mogą być objęte  inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których jedynym, dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Terminy naborów wniosków od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku.

Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, zakładka „Przyjazny Dom”.

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom/699-program-qprzyjazny-domq-nabor-wnioskow-nr-12017 

Powrót na listę aktualności