Aktualności

Nabór kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty z zakresu pomocy społecznej

29 grudnia 2017 (piątek)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Powrót na listę aktualności