Aktualności

Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2

30 października 2017 (poniedziałek)

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków przeprowadzone zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą „Głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega – I – Modernizacja Gimnazjum nr 2 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 18”. Końcowego odbioru tejże inwestycji dokonano w miniony piątek 27 października.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

  • Roboty ogólnobudowlane obejmujące roboty przygotowawcze i wykończeniowe ścian nadziemia i cokołów (demontaże i montaże tablic, zadaszeń, balustrad, kratek wentylacyjnych, izolacje, tynki, posadzki, barierki), docieplenie ścian i stropów wraz z wykonaniem elewacji i obróbkami blacharskimi , wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu wełną mineralną wraz z obróbkami blacharskimi.
  • Roboty instalacyjne sanitarne obejmujące wymianę instalacji c.o. i grzejników, roboty demontażowe i montażowe ciepła technologicznego i rozdzielacza c.o. i c.t. demontaż i montaż urządzeń wentylacyjnych w kuchni i sali gimnastycznej, w tym: okapów, nagrzewnic, wentylatorów, kratek i przewodów wentylacyjnych, demontaż i montaż rurociągów kanalizacyjnych wewnątrz budynku.
  •  Roboty elektryczne obejmujące wykonanie instalacji odgromowej, tablic zabezpieczeń, instalacji sterowania wraz z uziemieniem w węźle cieplnym.
  • System zarządzania energią obejmujący wykonanie instalacji automatyki, sterowania i zarządzania energią wraz z opracowaniem algorytmu pracy systemu i programu technologicznego.
  • Audyt wizyjny.

Zadanie objęto finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, w podziale:
- 85% kosztów inwestycji  stanowi dofinansowanie ze środków unijnych,
- 15 % kosztów inwestycji stanowią środki własne beneficjenta (Gminy Tarnobrzeg).
Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 3 112 146,00 zł brutto.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „BCJ” A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Sp. jawna z Tarnobrzega.

Powrót na listę aktualności