Aktualności

Mieszkańcy osiedla Wielopole rozmawiali z prezydentem

18 lipca 2018 (Środa)

Spotkanie z cyklu „Osiedlowych Spotkań z Mieszkańcami” odbyło się we wtorek 17 lipca na placu przy Rondzie Gracjana Fróga. Pod miejskim namiotem z p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamilem Kalinką, zastępcą Prezydenta Miasta Tarnobrzega Anną Pekár, radnymi miejskimi, pracownikami urzędu spotkali się mieszkańcy osiedla Wielopole.

Na spotkaniu rozmawiano o potrzebach i problemach, które zgłaszali mieszkańcy osiedla. Główne tematy, to sprawy związane m.in. z utrudnionym wjazdem pojazdów służb ratowniczych, porządkowych, dostawczych na parking przy ulicy Dekutowskiego – bloki nr 9 i 11, modernizacją terenu między blokami przy ul. Wyspiańskiego bloki nr 21 i 23, zbyt krótkim cyklem sygnału na przejściach dla pieszych przy ul. Kopernika, Wyspiańskiego, Sikorskiego, Piłsudskiego, zbierającą się wodą na przejściach dla pieszych przy ul. Wyspiańskiego i w okolicy Ronda Gracjana Fróga, zaplanowanej inwestycji związanej z modernizacją terenów pomiędzy blokami na ul. Mickiewicza 5, 5a, 5b oraz modernizacji ul. Rusinowskiego. Mieszkańcy prosili również o wyjaśnienie w tematach związanych z realizacją inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego – parking przy ul. Tracza, kosztami odbioru odpadów komunalnych, wysokości opłat za zużycie wody i odprowadzanie  ścieków. Zwracano uwagę na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym. Zgłaszane były również problemy w zakresie utrzymywania czystości w obrębie jezdni i chodników. Mieszkańców interesowały też kwestie związane z realizacją miejskich inwestycji, m.in. budową obwodnicy i powstaniem galerii handlowej „Centrum”. Na zakończenie spotkania uczestniczący w nim mieszkańcy i przedstawiciele władz miasta odwiedzili miejsca, w których występowały zgłaszane problemy.

Powrót na listę aktualności