Aktualności

Mieszkańcy osiedla Podłęże spotkali się z prezydentem

25 kwietnia 2018 (Środa)

22 kwietnia w domu osiedlowym na osiedlu Podłęże odbyło się spotkanie mieszkańców z pełniącym obowiązki prezydenta miasta Kamilem Kalinką. Mieszkańcy rozmawiali z prezydentem oraz pracownikami Urzędu Miasta Tarnobrzega o inwestycjach zrealizowanych na osiedlu w ubiegłym roku oraz tych, które zaplanowane zostały na rok obecny. Wiele z tematów dotyczyło problemów i potrzeb mieszkańców osiedla.

W ubiegłym roku na osiedlu wybudowany został brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Ziołowej. Zainstalowano też oświetlenie ulicy Jabłoniowej. Poprawiono oznakowanie pionowe osiedlowych ulic. Ustawiono nowe tabliczki z nazwami ulic oraz zamontowano również lustro drogowe. W 2017 roku wyremontowano nawierzchnię ulicy Ziołowej przy użyciu żużla lub destruktu asfaltowego.

W 2018 roku na osiedlu zaplanowano wykonanie projektu budowy nowej remizy OSP. Druga inwestycja będzie budowa kanalizacji deszczowej ulica Ziołowa. Zadanie inwestycyjne obejmuje również budowę drogi do skrzyżowania z ulicą Sadową na odcinku około 400 m, budowę kanalizacji deszczowej i wykonanie zjazdów. Nastąpi również dobudowa oświetlenia przy ulica Ziołowa. Wykonana będzie też dokumentacja na oświetlenie ulicy Czereśniowej. W planie bieżącego utrzymania dróg przewidziano naprawę istniejącego oznakowania pionowego, ustawienie słupków, montaż tablic informacyjnych przy ulicy Warszawskiej. Założona zostanie też nowa tarcza znaku przy ulicy Czereśniowej.

Powrót na listę aktualności