Aktualności

Mieszkańcy osiedla Piastów rozmawiali z prezydentem o potrzebach społeczności

14 marca 2018 (Środa)

W piątek, 9 marca, mieszkańcy osiedla Piastów spotkali się z pełniącym obowiązki Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamilem Kalinką oraz miejskimi urzędnikami. W spotkaniu udział wzięli również radni miejscy oraz przedstawiciel policji. Rozmawiano o sprawach osiedla, o  tym co na osiedlu została wykonane w minionym roku oraz o tym jakie inwestycje będzie zrealizowane w roku obecnym.

W 2017 roku na osiedlu Piastów wykonanych zostało kilka inwestycji. Zakończona została przebudowa dróg wewnętrznych, ul. Kruczej i ul. Jaśminowej. Modernizację wykonała firma TWZ – Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski. Koszt inwestycji wraz z projektem wyniósł ponad 860 tys. zł. Powstały nowe nawierzchnie, oznakowanie i odwodnienie ulic.

W ramach budżetu Obywatelskiego wykonana została dokumentacja projektowa remontu ulicy Łokietka. Dokumentacja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, nowych zjazdów, chodników, parkingów, oświetlenia, odwodnienia oraz wyniesionych przejść dla pieszych i oznakowania.  Remont ulicy zostanie zrealizowany w obecnym roku. Wartość całości inwestycji wyniesie ponad 1,2 mln zł.

W ramach bieżącego utrzymania wyrównana zostanie destruktem bitumicznym droga wewnętrzna łącząca ul. Borów z ul. Fabryczną.  Tłuczniem kamiennym wyłożona będzie droga wewnętrzna ul. Jaśminowa.

Powrót na listę aktualności