Aktualności

Mieszkańcy osiedla Nagnajów spotkali się z prezydentem miasta

23 stycznia 2019 (Środa)

W niedzielę 20 stycznia prezydent miasta Dariusz Bożek spotkał się z mieszkańcami osiedla Nagnajów. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący rady miasta Bogusław Potański oraz pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega. Zebranie otworzyła przewodnicząca osiedla Nagnajów Lidia Napieracz, która złożyła sprawozdanie z działalności władz osiedla w 2018 r. Następnie głos zabrał prezydent miasta, który przedstawił informację na temat sytuacji finansowej miasta. Zapowiedział, że od 2020 r. planuje uruchomienie budżetu osiedlowego, który będzie przeznaczony na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osiedli. Przekazał również informację o skierowaniu do Wojewody Podkarpackiego, wniosku o przyznanie środków finansowych na remont ulicy Strefowej. 

Podczas spotkania mieszkańcy poruszali następujące tematy:

 • sprzedaży złomu z terenu osiedla,
 • demontażu rur podczas remontu ulic: Św. Józefa, Różanej i Zielonej,
 • odśnieżania ulic i chodników na osiedlu, szczególnie wjazdu na Wisłostradę,
 • ceny śmieci,
 • udrożnienia przepustu na ulicy św. Józefa,
 • postawienie odpowiednich znaków na ulicy Nadwiślańskiej z ograniczeniem prędkości lub utworzenia tam strefy zamieszkania,
 • podziękowania za postawę OSP Nagnajów, podczas niesienia pomocy poszkodowanym po wypadku, który miał miejsce na Wisłostradzie 21 grudnia 2018 r.,
 • budowy ścieżki rowerowej od Nagnajowa w kierunku Jeziora Tarnobrzeskiego,
 • utwardzenia nawierzchni poboczy na ulicy Zakładowej,
 • możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
 • montażu barierek na ulicy Zakładowej,
 • odprowadzenie wody, która zbiera się przy ulicy Zakładowej.
Powrót na listę aktualności