Aktualności

Mieszkańcy osiedla Miechocin spotkali się z prezydentem miasta

3 grudnia 2018 (poniedziałek)

2 grudnia w Domu Osiedlowym w Miechocinie, odbyło się spotkanie prezydenta miasta Dariusza Bożka z mieszkańcami. Zebranie rozpoczął przewodniczący osiedla Waldemar Stępak, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla i plany inwestycyjne na 2018 i 2019 rok. Przewodniczący osiedla szczegółowo omówił kwestie finansowe związane z budową ogrodzenia kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Miechocinie, jak również dalsze plany związane z remontem schodów prowadzących do Kościoła. Następnie prezydent miasta poinformowali uczestników spotkania o bardzo złej sytuacji finansowej miasta oraz omówił problemy związane z budową obwodnicy Tarnobrzega.

W kolejnej części spotkania głos zabrali mieszkańcy osiedla, którzy poruszyli kwestie:

 • remontu ulicy Mickiewicza,
 • stworzenia ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Machowskiej,
 • wykonania na nowo ulicy Koniczynki i połączenia jej z ulicą Żniwną wraz z budową oświetlenia  i budową brakującego odcinka kanalizacji na odcinku 350 metrów,
 • dalszej sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne,
 • oczyszczenia zarośniętych poboczy na Kamionce,
 • utrzymania terenów zielonych na osiedlu,
 • dzikich wysypisk śmieci szczególnie w okolicy garaży na Kamionce,
 • korzystania z placu zabaw przy ulicy 12 Października zgodnie z przeznaczeniem,
 • zastrzeżeń dotyczących pracy firmy odbierającej odpady z terenu osiedla,
 • cen śmieci w Tarnobrzegu, w tym omówiono sposób naliczania opłat i uregulowania ustawowe w tym zakresie,
 • stanu czystości terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim,
 • palenia ognisk na własnej posesji oraz wywozu odpadów zielonych.
Powrót na listę aktualności