Aktualności

Maturzyści z „Rolnika” planują swoją karierę zawodową

13 lutego 2018 (wtorek)

Przed feriami uczniowie klas IV technikum ekonomicznego i technikum hotelarstwa oraz IV technikum logistyki i architektury krajobrazu, pod opieką wychowawców, wzięli udział w spotkaniu z doradcami zawodowymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Spotkanie odbyło się w siedzibie  WUP w Tarnobrzegu, a jego tematem było planowanie kariery zawodowej.

Doradcy  przedstawili młodzieży  cechy idealnego kandydata do pracy oraz niezbędne umiejętności interpersonalne i  predyspozycje osobowościowe. Podkreślali, że kluczowe znaczenie dla kariery mają kompetencje miękkie.

Omówili również  najbardziej istotne dziedziny pracy, a były to:
- informatyka, telekomunikacja, Internet i technologie informacyjne
- technologia i inżynieria
- edukacja
- finanse i bankowość
- ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych
- organizacja czasu wolnego.

Prowadzący zaprezentowali uczniom także przyszłościowe kierunki studiów i  przedstawili ranking uczelni akademickich w Polsce. Na koniec spotkania przekazali  uczestnikom pomocne adresy internetowe oraz rekomendacje dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Uczestnicy spotkania otrzymali również informatory na temat bezpłatnej pomocy doradców zawodowych i psychologa w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Spotkanie z doradcami zawodowymi  poszerzyło zakres wiedzy maturzystów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu na temat planowania kariery zawodowej.

Powrót na listę aktualności