Aktualności

Mamy zmodernizowane wały przeciwpowodziowe

27 czerwca 2018 (Środa)

26 czerwca, w obecności władz województwa - marszałka Władysława Ortyla i wojewody Ewy Leniart, władz spółki „Wody Polskie”, przedstawicieli Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ oraz pełniącego obowiązki prezydenta miasta Kamila Kalinki i przedstawicieli okolicznych samorządów, uroczyście odebrano niezwykle ważną z względów bezpieczeństwa tarnobrzeżan inwestycję modernizacji dziesięciokilometrowego odcinka wałów przeciwpowodziowych prawego brzegu Wisły.

Zadanie, sfinansowane ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu państwa, objęło roboty budowlane rozciągające się od osiedla Skalna Góra do Koćmierzowa. Rozbudowa polegała na podwyższeniu korony wałów oraz instalacji mobilnych kurtyn przeciwpowodziowych w wyznaczonych miejscach. Zabezpieczenie jest obecnie wyższe o ponad metr i szczelniejsze. Ma za zadanie ochronić przed powtórną powodzią, jaka dotknęła  Tarnobrzeg w 2010 roku. Dzięki tej inwestycji poprawie uległo zabezpieczenie przed powodzią ok. 7800 osób zamieszkałych na obszarze 4846 ha.

Modernizacja ruszyła w styczniu 2016 roku i zrealizowana została w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. Wcześniej zmodernizowany został lewy brzeg Wisły od strony województwa świętokrzyskiego. Inwestycja w Tarnobrzegu zwiększyła zabezpieczenie od strony województwa podkarpackiego i miejscowości znajdujących się w dorzeczu Wisły i Sanu.

Całkowita wartość inwestycji to 32 494 510,00 zł, w tym wartość robót budowlanych wyniosła 30 118 394,37 zł.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 30 maja 2018 r. dokonał technicznego odbioru tego zadania. 

Powrót na listę aktualności