Aktualności

Konsultacje w sprawie miejscowego planu przestrzennego dla os. Centrum

5 kwietnia 2018 (czwartek)

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu.

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, sala 201

Termin spotkania: 12.04.2018 r. godz. 14.00

Cel spotkania:
- omówienie najważniejszych rozwiązań planistycznych dotyczących terenów położonych w granicach opracowania planu,
- omówienie wniosków złożonych przez mieszkańców i inwestorów,
- omówienie możliwości uwzględnienia złożonych wniosków.

Powrót na listę aktualności