Aktualności

Konkurs plastyczny „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”

15 października 2020 (czwartek)

Szanowni Państwo,

W dniu 7 października 2020 r. Komisja Konkursowa w składzie:

1.    Tomasz Krawczuk - Przewodniczący

2.    Wioletta Burdzy - Członek Komisji

3.    Ewelina Pizoń - Członek Komisji

4.    Agnieszka Kopeć - Członek Komisji

5.    Stanisław Bochniewicz - Sekretarz

dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”, organizowany przez Urząd Miasta Tarnobrzega, Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury.

Na konkurs wpłynęło 39 prac plastycznych.

- kategoria wiekowa: klasy I – III szkoły podstawowej – 22 prace.

- kategoria wiekowa:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej – 17 prac.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

Komisja Konkursowa przyznała następujące wyróżnienia:

Kategoria I: uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

Wyróżnienia otrzymują:

  1. Maja Goliszewska                                        Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu
  2. Szymon Szustak                                           Szkoła Podstawowa nr 11 w Tarnobrzegu
  3. Zofia Lasota                                                 Szkoła Podstawowa  nr  4 w Tarnobrzegu.

Kategoria I: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych:

Wyróżnienia otrzymują:

1.   Maja Czajka                                                Szkoła Podstawowa nr  9  w Tarnobrzegu

2.   Kacper Wiatros                                           Szkoła Podstawowa nr  9  w Tarnobrzegu

3.   Amelia Cieśla                                               Szkoła Podstawowa  nr  9 w Tarnobrzegu.

 

Wszyscy wyróżnieni uczestnicy otrzymują zestaw gadżetów przygotowany przez Departament Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Urząd Miasta Tarnobrzega.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną o terminie przekazania wyróżnień powiadomimy drogą elektroniczną.

 

Powrót na listę aktualności