Aktualności

Konferencja zastępcy prezydenta miasta Kamila Kalinki

9 sierpnia 2018 (czwartek)

8 sierpnia odbyła się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega konferencja zastępcy prezydenta Kamila Kalinki. Sprawy, które zostały omówione dotyczyły m.in. bieżącego funkcjonowania miasta.

Konferencja rozpoczęła się od informacji na temat planów na pozyskanie środków inwestycyjnych w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Kamil Kalinka szczegółowo wyjaśnił, że nie wiąże się to z jakąkolwiek formą prywatyzacji spółki miejskiej Tarnobrzeskie Wodociągi. Model finansowy opiera się na czasowym zastawieniu  pakietu mniejszościowego u państwowego podmiotu, jakim jest  Polski Fundusz Rozwoju. Następnie w perspektywie kilkunastoletniej zastawione udziały będą stopniowo wykupywane. Pozyskane w ten sposób środki będą mogły być przeznaczone na kolejne inwestycje infrastrukturalne i społeczne w Tarnobrzegu. Pozwolą również ubiegać się o kolejne środki zewnętrzne, zabezpieczając wkład własny miasta.

Następnie zastępca prezydenta omówił sprawy bieżące. W związku z nawałnicą jaka przeszła nad miastem w ubiegłym tygodniu, Kamil Kalinka złożył podziękowanie wszystkim służbom, które uczestniczyły w usuwaniu jej skutków. Poinformował również, że w przypadku dwóch rodzin, którym żywioł uszkodził dachy, wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o wsparcie ze środków centralnych zasiłkiem w kwocie po 6 tys. zł. Następnie poinformował o zakończeniu procedury naboru wniosków do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli łącznie ze wszystkich osiedli 35 projektów z zakresu m.in. infrastruktury drogowej oraz estetyki miasta. Kamil Kalinka poinformował również o wzmożeniu działań w zakresie koszenia traw i utrzymania poboczy dróg.

Całość konferencji podzielona tematycznie, dostępna jest na stronie:

https://itvwisla.tv/co-sie-dzieje-w-tarnobrzegu-konferencja-prasowa-zastepcy-prezydenta/

Powrót na listę aktualności