Aktualności

Konferencja prasowa pełniącej obowiązki prezydenta Anny Pekár

20 lipca 2018 (piątek)

20 czerwca, odbyła się pierwsza konferencja prasowa wykonującej zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega zastępcy prezydenta Anny Pekár. Obok informacji o przejmowanych kompetencjach, pełniąca obowiązki prezydenta przekazała również informację o powołaniu tego dnia zastępcy prezydenta. Jest nim pełniący do niedawna obowiązki Prezydenta Miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka. Pan Kamil Kalinka rozpoczął wiele działań na rzecz rozwoju Tarnobrzega i wskazane jest, aby dla dobra Tarnobrzega mógł zapoczątkowane rozmowy i działania kontynuować. Imponuje pracowitością i skutecznością działania. Jest w stanie „otworzyć wiele drzwi” – argumentowała podczas konferencji zastępca prezydenta Anna Pekár.

Przed miastem stoi wiele wyzwań związanych choćby z budową obwodnicy, na którą trzeba pozyskać brakujące środki, i o nich była mowa. Duża część konferencji poświęcona została sprawom reorganizacji oświaty i nowej siatce szkół w mieście. W kolejnym roku poprawi się sytuacja Zespołu Szkół Specjalnych, który przeprowadzi się do obszernych pomieszczeń budynku dawnego Gimnazjum nr 2. Nowe warunki sprzyjać będą rozwojowi placówki. Powstaną tam m.in. pracownie zawodowe. Liczyć będzie można też na wzrost miejsc w żłobkach. Natomiast do budynku po Gimnazjum nr 3 przeprowadzi się Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

Powrót na listę aktualności