Aktualności

Konferencja nt. Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej

22 listopada 2021 (poniedziałek)

W odpowiedzi na zaproszenie wystosowane do Prezydenta Miasta Tarnobrzega przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze p.Iwona Stępak i p. Dominika Zajczyk  reprezentujące autorski zespół ds. wdrożenia eksperymentu pedagogicznego w Technikum Obsługi Pasażerów w Przewozach Lotniczych, Morskich i Lądowych w Zespole Szkół nr 1 w Tarnobrzegu wzięły udział  w  konferencji nt. Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej. Omówiły w przygotowanej prezentacji multimedialnej wdrożony eksperyment pedagogiczny jako przykład dobrej praktyki w kształceniu uczniów.

W czasie konferencji przedstawiciele ministerstw, dyrektorzy Polskich Portów Lotniczych, władze uczelni wyższych oraz specjaliści z branży lotniczej zabrali głos w dyskusji na temat: "Sposobów i jakości kształcenia w zakresie lotnictwa cywilnego", "Stanu edukacji lotniczej i lotniskowej w Polsce", " Przyszłości zawodów lotniczych i lotniskowych w Polsce i na świecie", " Wyzwań kadrowych przy tworzeniu nowych portów lotniczych w Polsce". W czasie konferencji udało się nawiązać szerokie kontakty z przedstawicielami branży lotniczej, co mamy nadzieję zaowocuje dalszą współpracą i promocją naszego miasta. Dziękujemy Urzędowi Miasta w Tarnobrzegu za pomoc w organizacji wyjazdu.

inf. Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu

Powrót na listę aktualności