Aktualności

"Konar" w finale konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo socjalne

6 października 2017 (piątek)

Tarnobrzeska spółdzielnia socjalna "Konar" jest finalistą ogólnopolskiego konkursu na „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku”. Jedyna w tej części kraju! Spółdzielnie socjalne otrzymują wsparcie finansowe, oferując zatrudnienie osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym takim wykluczeniem. Dzięki temu m.in. osoby niepełnosprawne czy długotrwale bezrobotne znajdują swoje miejsce na rynku pracy. Działalność spółdzielni "Konar" pozwoliła na zatrudnienie szeregu osób, które miały wcześniej duże trudności ze znalezieniem pracy. Dziś pracują dla społeczności miasta, której są pełnoprawnymi członkami.

Na czele tego fenomenu ekonomii społecznej w naszym regionie stoi Aneta Englot, niezwykle skuteczna w działaniu kobieta, o ogromnej determinacji.

Poniżej zamieszczamy link do wywiad z Anetą Englot nt. powstania "czegoś z niczego":

https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/historia-spoldzielni-socjalnej-konar-tarnobrzega-wywiad/

Link do głosowania:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-4-_hdT_ih3dVi-ohCfK9kJkyacTt_QYyFKag23b0p_PblQ/viewform

Powrót na listę aktualności