Aktualności

Komunikat w sprawie wykonywania zadań i kompetencji Prezydenta Miasta

8 marca 2018 (czwartek)

Na podstawie art.28h w związku z art.28g ust.1 pkt.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów Mateusz MORAWIECKI  wyznaczył Pana Kamila KALINKĘ z dniem 8 marca 2018 r. do wykonywania zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Tarnobrzega w okresie tymczasowego aresztowania Prezydenta Miasta Tarnobrzega, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Prezydenta.

Powrót na listę aktualności