Aktualności

Komunikat w sprawie przejęcia zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Tarnobrzega

18 lipca 2018 (Środa)

W związku z uchyleniem przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny zastosowanego wobec Prezydenta Miasta Tarnobrzega środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz jednoczesnym zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych z dniem 18 lipca 2018 roku, na podstawie art. 28 g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o Samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zastępca Prezydenta Anna Pekár przejęła zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Powrót na listę aktualności