Aktualności

Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych

9 marca 2018 (piątek)

Szanowni Państwo

W imieniu Gminy Tarnobrzeg bardzo przepraszam za sytuację związaną z odbiorem odpadów. Niestety nadal nie jest realizowany odbior odpadów, ponieważ wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym odstąpił od podpisania umowy.

Dzięki współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi, TTBS i wspólnotami mieszkaniowymi udało się doraźnie rozwiązać problem odbioru odpadów z budynków  wielolokalowych. Do czasu podpisania umowy odbywał on się będzie na zlecenie tych podmiotów a następnie Gmina zwróci poniesione koszty.

Niestety działania te nie rozwiązują problemu z odbiorem odpadów z domów jednorodzinnych. Bardzo proszę o cierpliwość mieszkańców, w szczególności mieszkańców domów jednorodzinnych. Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia uda się uregulować kwestie formalne związane z odbiorem odpadów. 

Gmina pracuje nad zawarciem umowy w trybie z wolnej ręki, tak by jak najszybciej umożliwić odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców. Po podpisaniu umowy, Gmina za pomocą środków masowego przekazu poinformuje mieszkańców o terminach odbioru.

Jednocześnie informuje, iż każdy mieszkaniec od którego odpady nie są odbierane, może korzystać z art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zlecić wywóz odpadów i uzyskać zwrot kosztów od Gminy.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu kosztów przekazania odpadów w powyższym trybie można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pod nr 158181225.

Powrót na listę aktualności