Aktualności

Jeszcze w tym roku pojedziemy przebudowaną ul. Wyszyńskiego

8 maja 2018 (wtorek)

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart poinformowała nas o przyznaniu dofinansowania na przebudowę ul. Wyszyńskiego. Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Inwestycja obejmie swoim zakresem przebudowę konstrukcji nawierzchni ul. Wyszyńskiego w technologii bitumicznej na długości prawie 600 m. Przebudowa dotyczyć będzie:

  • krawężników i obrzeży ulicy,
  • chodnika na ciągu pieszo-rowerowych o szerokości 3,5 m na długości 667m,
  • oświetlenia ulicznego,
  • odwodnienia drogi - wymiana i regulacja wysokościowa studni i wypustów,
  • elementów bezpieczeństwa ruchu - oznakowania pionowego i poziomego,
  • 6 zjazdów i zatok autobusowych z kostki brukowej,
  • sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Całkowita wartość zadania oszacowana została na 2 976 160 zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania wyniesie 1 375 803 zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się z początkiem sierpnia i trwać będzie do końca listopada obecnego roku. 

Powrót na listę aktualności