Aktualności

Jest promesa rządowa na budowę miejskiego żłobka

1 marca 2018 (czwartek)

24 listopada br. złożono ofertę na zadanie pn. „Budowa żłobka miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu” w ramach Modułu 1b Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 MRPiPS. Żłobek powstanie na działce w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola nr 17 przy ul. Orzeszkowej 7A. Inwestycja przewiduje budowę żłobka dla 60 dzieci, w trzech grupach wiekowych. I grupa 15 dzieci do 1 roku życia, II grupa 22 dzieci od 1 do 2 lat, III grupa 23 dzieci od 2 -3 lat.

Powierzchna zabudowy budynku: 666,61 m2, powierzchnia użytkowa: 600,10 m2. Budynek składać się będzie z trzech prostych brył, przesuniętych względem siebie w celu uzyskania jak największej ilości światła dziennego w bawialniach dla dzieci. Konstrukcja budynku będzie modułowa. Zaprojektowane zostały trzy wejścia zewnętrzne: dla personelu, konserwatora oraz węzła cieplnego. Sale dla dzieci posiadać będą strefę wejściową do przyprowadzania i odbioru dzieci, bawialnię, sypialnię, toalety oraz magazyn. Żłobek wyposażony będzie w pełnowymiarową kuchnię oraz wszystkie niezbędne pomieszczenia do poprawnego funkcjonowania budynku. Zagospodarowanie terenu przewiduje dojścia i dojazdy, dojazd pożarowy jak również strefę rekreacji dla dzieci- plac zabaw. Zakupione zostanie również wyposażenie tj. zabawki, meble, pomoce dydaktyczne.

Wartość zadania 2 400 000 zł. Kwota dofinansowania 1 200 000 zł. Wartość promesy 1 224 000 zł (kwota dofinasowania na tworzenie żłobka 1 200 000 + 24 000 na funkcjonowanie miejsc w nowym żłobku).

Powrót na listę aktualności