Aktualności

Jak przekuć edukację w sukces?

8 lutego 2021 (poniedziałek)

Jak przekuć edukację w sukces?

Należy wybrać i ukończyć dobry kierunek kształcenia. Podpowiedzią może być tutaj prognoza zawierająca wykaz zawodów potrzebnych i poszukiwanych w poszczególnych województwach, które dają szansę na znalezienie pracy w najbliższej przyszłości. Ukazuje się ona w formie obwieszczenia publikowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, każdego roku, w terminie do 1 lutego. W obwieszczeniu znajduje się szczegółowa lista deficytowych  zawodów dla każdego województwa. Aktualna analiza rynku pracy w województwie podkarpackim wskazuje na takie kierunki, które w swojej ofercie ma Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu, były „Rolnik”. Są to: technik logistyk, technik spedytor, technik hotelarz i technik eksploatacji portów i terminali.

Szkoła oferuje również kształcenie na takich kierunkach jak technikum architektury krajobrazu, rachunkowości czy technikum ekonomiczne. Kształcenie zawodowe ma świetlaną przyszłość. Daje konkretne kwalifikacje, umiejętności oraz kompetencje zawodowe i nie zamyka drogi do dalszego kształcenia. Uczniowie Rolnika są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy. Zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także uzupełniają ją kształceniem praktycznym w ramach lekcji prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach, na zajęciach praktycznych i praktykach zewnętrznych u pracodawców. Swoje kompetencje zawodowe doskonalą wyjeżdżając na staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, kursach, spotkaniach ze specjalistami. Wszystko to skutkuje bardzo dobrą  zdawalnością egzaminów, ich wysokimi wynikami i zdobywaniem upragnionego zawodu. Gruntowne wykształcenie jest przepisem na tytułowy sukces tym bardziej jeśli się wybrało poszukiwany na rynku pracy zawód.

Powrót na listę aktualności