Aktualności

Inscenizacja patriotyczna w Parku Dzikowskim

14 listopada 2017 (wtorek)

Inscenizacja „Droga do Niepodległej” zorganizowana przez Komendę Hufca ZHP im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” odbyła się w parku za Zamkiem Tarnowskich w Dzikowie, w dniu uroczystych obchodów 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Widowisko obrazujące wysiłki wielu pokoleń Polaków o odzyskanie niepodległości przyciągnęło bardzo liczną grupę mieszkańców Tarnobrzega i okolic. Bezpośrednio po przedstawieniu zgromadzeni przy ognisku – razem z harcerzami - wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Nie zabrakło też ciepłego poczęstunku. Cieszy fakt, że wśród zgromadzonych znaleźli się przedstawiciele różnych pokoleń, którzy mimo zmiennej pogody zechcieli spędzić świąteczne popołudnie razem z nami. Tegoroczne przedsięwzięcie zostało zrealizowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Esteka z Tarnobrzega, Stowarzyszeniem Katana z Tarnobrzega, Tarnobrzeskim Domem Kultury, Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, Studiem Pro-Media, Grupą Freak-Show, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, Stowarzyszeniem Miłośników Broni Czarnoprochowej w Nowej Dębie oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Tarnobrzegu.

Kolejny raz dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Miasta Tarnobrzega widzowie wzięli udział w żywej lekcji historii.

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim obecnym na widowisku mieszkańcom naszego regionu i już teraz zapraszamy do wspólnego uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości!

(Źródło: Komenda Hufca ZHP im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”)

Obszerne galerie z wydarzenia: 
http://rta24.eu/konie-zolnierze-ogien-u-stop-zamku-droga-ku-niepodleglej/
http://nadwisla24.pl/2017/11/12/droga-do-niepodleglej-inscenizacja-historyczna-z-okazji-99-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-fotoreportaz/

 

Powrót na listę aktualności