Aktualności

Informacja o uprawnieniach przysługujących pracującym rodzicom w związku ze strajkiem nauczycieli

8 kwietnia 2019 (poniedziałek)

Prezydent Miasta uprzejmie informuje o uprawnieniach przysługujących pracującym rodzicom w związku ze strajkiem nauczycieli, tj.:

 

  1. Zwolnieniu od pracy w wymiarze 16 godzin bądź 2 dni dla pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat - z zachowaniem prawa   do wynagrodzenia – art. 188 Kodeksu pracy.

 

  1. Urlopie na żądanie pracownika w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym  - art. 1672  Kodeksu pracy.

 

  1. Urlopie wypoczynkowym.

 

  1. Zasiłku opiekuńczym z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do ukończenia 8 lat.

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wtedy, jeżeli nie ma innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę dziecku.

 

Warunkiem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest przedstawienie Pracodawcy przez pracującego rodzica oświadczenia o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły bądź przedszkola do której/którego dziecko uczęszcza.

 

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.                                          

 

Powrót na listę aktualności