Aktualności

II zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega

3 listopada 2017 (piątek)

Zawiadamiamy mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 6 listopada 2017 r.  (poniedziałek) na godz. 14:00 została zwołana II zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta w okresie między sesjami.
  5. Powołanie Komisji Młodzieżowej Rady Miasta.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                Młodzieżowej Rady Miasta
                                                                                                                 /-/ Piotr Lichota

Powrót na listę aktualności