Aktualności

I sesja Rady Miasta VIII kadencji

20 listopada 2018 (wtorek)

19 listopada odbyła się I sesja Rady Miasta VIII kadencji, podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Zaprzysiężony został również nowy prezydent miasta. Uroczystość odbyła się w Zamku Tarnowskich. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny - 73 letni Alfred Martyniak. Następnie radni uczcili chwilą ciszy pamięć po zmarłym w sobotę Kazimierzu Wiszniowskim, społeczniku wyróżnionym w 2005 roku najwyższym miejskim odznaczeniem – "Sigillum Civis Virtuti" – Pieczęcią Cnoty Obywatelskiej.

Po złożeniu ślubowania radni wybrali prezydium rady miasta. Nowym przewodniczącym rady został Bogusław Potański, wiceprzewodniczącymi Bożena Kapuściak i Waldemar Szwedo. Następnie przysięgę na urząd prezydenta miasta złożył Dariusz Bożek, któremu insygnia władzy przekazała ustępująca ze stanowiska pełniącej obowiązki prezydenta miasta Anna Pekár. Nowy prezydent zadeklarował w swoim inauguracyjnym wystąpieniu spokój i pracę dla dobra miasta, ze wszystkim dla których dobro Tarnobrzega jest najważniejsze. Zapowiedział również powstanie raportu o stanie miasta, diagnozy która ma określić mocne i słabe strony Tarnobrzega.

Powrót na listę aktualności