Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2022

12 stycznia 2022 (Środa)

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prowadzenia PSZOKu przy ul. Rusinowskiego 1 w Tarnobrzegu przez dotychczasowego Operatora tj. SanTa-EKO Sp. z o.o. z dniem 31.12.2021 r., informujemy, że działalność PSZOK zostaje czasowo zawieszona. Nowy operator prowadzi starania aby niezwłocznie wznowić działanie PSZOK.

Do tego czasu prosimy mieszkańców o prowadzenie prawidłowej segregacji polegającej  na tym, że z wytwarzanych odpadów należy wydzielić przede wszystkim:

-szkło zbierane do zielonego pojemnika/worka

-papier zbierany do niebieskiego pojemnika/worka

-plastik zbierany do żółtego pojemnika/ worka

-bioodpady zbierane do brązowego pojemnika/worka

Oddaj  zużyty sprzęt w miejscu dostawy

W przypadku zakupu przez Internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy, zużyty sprzęt tego samego rodzaju co dostarczany i w tej samej ilości można  NIEODPŁATNIE oddać w miejscu dostawy nowego urządzenia.

Zostaw  ZSEE w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenia

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy tego samego typu i w tej samej ilości, np. kupując telewizor możemy NIEODPŁATNIE oddać stary. Małogabarytowe elektroodpady możesz zostawić bezpłatnie we wskazanym miejscu w każdym dużym sklepie ze sprzętem elektronicznym. (Media Mark, Biedronka).

Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych zgodnie z harmonogramem  mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych  i altan śmietnikowych na terenie Miasta.

Prosimy o oddawanie przeterminowanych leków do Punktów Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków :

-Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „ Na Dzikowie”, ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „Pod Tapimą”, ul. Waryńskiego 1, 39-400 Tarnobrzeg

- Apteka „Foxpharma” ul. Mickiewicza 40,39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „Familijna”, ul. Mickiewicza34e, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka ul. Sienkiewicza 67, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „ Na Serbinowie”, ul. M. Dąbrowskiej 23, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka ul. Zwierzyniecka 18, 39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „Nova” ul. Sienkiewicza 4/71 b,39-400 Tarnobrzeg

-Apteka „Nova”, ul. Warszawska 378, 39-400 Tarnobrzeg

- Apteka Dr Max” ul. Wyspiańskiego 25,39-400 Tarnobrzeg

- Apteka „ Dbam o zdrowie” , ul. Sienkiewicza 48, 39-400 Tarnobrzeg

O ponownym uruchomieniu punktu PSZOK zostaną Państwo natychmiast powiadomieni.

Powrót na listę aktualności