Aktualności

Forum Ekonomiczne w Krynicy

8 wrzesnia 2017 (piątek)

W dniach 5-7 września b.r. w Krynicy Zdroju odbyło się XXVII Forum Ekonomiczne.

Miasto Tarnobrzeg reprezentowali: Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Barbara Zych.

Forum zgromadziło wielu gości z Polski i z Europy. Reprezentowano sektory: makroekonomia, biznes i zarządzanie, energetyka, polityka międzynarodowa i regionalna oraz ochrona zdrowia.

Jednym z wykładowców panelu, pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, prezentującym temat "Innowacyjność, jako odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa" była Barbara Zych, która poruszała tematy związane z możliwością wprowadzenia innowacyjności w zakresie opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i długotrwale unieruchomionymi.

W panelu dotyczącym innowacyjności zaproszonymi gośćmi byli także: Władysław Kosiniak –Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Maciej Masłowski poseł na Sejm RP, Agata Stremecka prezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju, Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

Ponadto głos w dyskusji zabrała Alla Semenowa, szef Dyrekcji Innowacyjnych Programów Edukacyjnych i Technologii Kształcenia z Rosji.

Moderatorem tego panelu była Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Tegoroczne forum dało możliwość odpowiedzi na pytanie, jak rysuje się przyszłość europejskiej integracji w poszczególnych dziedzinach życia?

Powrót na listę aktualności