Aktualności

Finał  VII Miejskiego Konkursu Literacko – Plastycznego

6 czerwca 2018 (Środa)

Finał  VII Miejskiego Konkursu Literacko – Plastycznego ,,Przedszkole - drugi dom" w Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu.

30 maja w Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu odbył się finał VII Miejskiego Konkursu Literacko – Plastycznego dla tarnobrzeskich przedszkolaków. Celem konkursu jest pokazanie zdolności literackich, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, uwrażliwianie na piękno słowa pisanego. Rozwijanie umiejętności tworzenia prac plastycznych w oparciu o tekst, a także tworzenie mocnych więzi z najbliższym środowiskiem lokalnym, jakim jest przedszkole.

Na konkurs wpłynęło 12 prac z 10 placówek oświatowych. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega. Przy ocenie książeczek komisja konkursowa brała pod  uwagę  w równym stopniu następujące kryteria: walory literackie, walory artystyczne,  estetyczną jakość książeczki, innowacyjność pracy i zaangażowanie dzieci.   

Dla miłych gości dzieci sześcioletnie przygotowały przedstawienie pt.,, Przedszkole – drugi dom” .  Po występach przedszkolaków Pani Anna Pekar zastępca Miasta Tarnobrzega wraz z Panią Dyrektor Alicją Gil, Ewą Dryka i Bernadetą Kozik wręczyły laureatom nagrody i dyplomy.

 I miejsce ,, Przedszkole - drugi dom''- Przedszkole Nr 5,  4- 5-latki

II miejsce ,, Przedszkole - drugi dom'' - Przedszkole Nr 8, ,,Motylki"

III miejsce ,, Przedszkole - drugi dom'' - Przedszkole Nr 18,  3-4 -latki

wyróżnienie ,, Przedszkole Jasia'' -  Przedszkole Nr 3,   3 -latki

wyróżnienie,, Przedszkole - drugi dom''- Przedszkole Nr 4,   6 -latki

wyróżnienie ,, Przedszkole - drugi dom''- Przedszkole Nr 7,   5 -latki

wyróżnienie ,, Przedszkole - drugi dom''- Przedszkole Nr 9,   5 –latki

wyróżnienie ,, Przedszkole - drugi dom''- Przedszkole Nr 9,  Lenki Toporowskiej, Jasia Rachwała

wyróżnienie ,, Przedszkole - drugi dom''- Przedszkole Nr 13,   6 -latki Szymon Stępień

wyróżnienie ,, Przedszkole - drugi dom''- Przedszkole Nr 15,   5 –latki

udział  Przedszkola Nr 2:  grupa 3 –latki,  - grupa  5 -latki

Na zakończenie spotkania  Pani Anna Pekar  przeczytała wszystkim zgromadzonym dzieciom nagrodzoną I miejscem  książeczkę pt. ,, Przedszkole - drugi dom'' z Przedszkola  Nr 5.          

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Powrót na listę aktualności