Aktualności

Dziś rusza odkomarzanie Tarnobrzega

6 sierpnia 2018 (poniedziałek)

Rozpoczynamy odkomarzanie Tarnobrzega. Przebiegać będzie ono według ustalonego harmonogramu. Jednak w razie nie sprzyjających warunków pogodowych (opady, silny wiatr) odkomarzanie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie. Zabiegi dotyczyć będą zwalczania larw komarów, dorosłych postaci komarów i kleszczy. Odkomarzanie dotyczy powierzchni wielkości 800 ha, znajdujących się na terenie miasta. Odbywać się będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych, tak aby było najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ostrzegamy jednocześnie przed szkodliwością przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz karencji dla owoców około 7 dni. Szczególnie dotyczy to plonów zbieranych na miejskich ogródkach działkowych. Aby można je spożyć powinny zostać dobrze umyte.

Harmonogram odkomarzania:

06.08.2018 r. poniedziałek w godzinach 18:00 – 22:00
Park Dzikowski, Lasek „Buloński”, Skarpa Wiślna, Ogrody działkowe Nadole, Stawy rybne, Jezioro Tarnobrzeskie.

07.08.2018 r. wtorek w godzinach 18:00 – 22:00
Ogrody działkowe: Siarkopol ul. Św. Barbary, Związkowiec ul. Gruntowa, Kamionka ul. St. Orła, Miechocin ul. 12 – go Października.

08.08.2018 r. środa w godzinach 18:00 – 22:00
Ogrody działkowe: Wymysłów ul. Modrzewiowa, Zwierzyniec, Mokrzyszów ul. Sienkiewicza, ul. Zamkowa.

9 – 10.08.2018 r. godziny popołudniowo – wieczorne
Osiedle Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Nagnajów, Podłęże, Zakrzów, Sielec, Wielowieś, Sobów, Siarkowiec, Wielopole, Przywiśle, Stare Miasto, Serbinów, Piastów, Dzików.

Powrót na listę aktualności