Aktualności

DPS przy Kurasia z grantem na łagodzenie skutków pandemii

13 października 2020 (wtorek)

DPS przy Kurasia z grantem na łagodzenie skutków pandemii

Grant w wysokości niemalże 300 tysięcy złotych na realizację projektu „Lepsze jutro” otrzymał DPS przy ul. Kurasia. Unijną pomoc rozdysponował ROPS w Rzeszowie.

Sytuacja epidemiologiczna związana z rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej, którymi są osoby starsze i chore, a wiec będące w grupie szczególnego ryzyka, jak również dla pracowników placówek. W celu ograniczenia ryzyka powstania zakażenia w tych środowiskach konieczne jest zapewnienie zarówno mieszkańcom, a także personelowi DPS-ów niezbędnych środków ochrony osobistej oraz innych form wsparcia pomocnych w zwalczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.

Sfinansowanie tych potrzeb możliwe będzie dzięki grantom przyznanym Domom Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego na realizację projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny. Granty mają zostać przeznaczone na wsparcie w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu perzy ul. Kurasia 7 na realizacje projektu „Lepsze jutro w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu", na mocy umowy zawartej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Gminą Tarnobrzeg, otrzymał dokładnie 293 765 zł.

Więcej info na stronie DPS:

https://tarnobrzeg.naszdps.pl/n,grant-na-wsparcie-dps-w-tarnobrzegu-w-dzialaniach-profilaktycznych-oraz-lagodzenie-skutkow-pandemii-wywolanej-wirusem-sars-cov-2

Powrót na listę aktualności