Aktualności

Coraz bliżej realizacji programu "Tarnobrzeg bez smogu"

18 maja 2018 (piątek)

W  dniach 14 i 17 maja odbyły się spotkania mieszkańców z pracownikami  Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz przedstawicielem firmy EKOSFERA Energia Odnawialna w związku z planowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, naborami wniosków do poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 związanymi z wymianą pieców, kotłów na paliwa stałe na: gazowe kotły c.o. – kondensacyjne, oraz automatyczne kotły c.o. – opalane biomasą i na ekogroszek,

Na spotkaniach zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z  rekrutacją do projektu oraz omówiono przykładowe urządzenia. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali pytania.

Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.tarnobrzeg.pl w zakładce Tarnobrzeg bez smogu.

W załacznikach prezentacja ze spotkania oraz dokumenty i formularze niezbędne do skorzystania z programu.

Powrót na listę aktualności