Aktualności

Automatyczne sterowanie energią również w Przedszkolu nr 15

4 października 2017 (Środa)

Wymienione okna, docieplone ściany, nowa wentylacja w kuchni, wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, wykonanie systemu fotowoltanicznego oraz instalacji automatyki i sterowania energią, to tylko niektóre z prac wykonanych w budynku Przedszkola nr 15 w Tarnobrzegu. Od maja do końca września na terenie tej placówki miały miejsce prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Tarnobrzega –  I – Przedszkole nr 15 w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary nr 20”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Wykonany zakres rzeczowy robót obejmuje:

 1. Roboty budowlane:
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Wymianie podlegały wszystkie okna w budynku wraz z podokiennikami zewnętrznymi oraz drzwi zewnętrzne zlokalizowane w elewacji północnej i wschodniej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych (ścian fundamentowych i ścian powyżej cokołu) wraz z dociepleniem ościeży w otworach okiennych i drzwiowych,
 • docieplenie stropodachu i wykonanie pokrycia połaci dachowej z zastosowaniem papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia,
 • remont kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich przy kominach,
 • wymiana parapetów zewnętrznych, rynien dachowych i rur spustowych,
 • wykonanie nowych obróbek blacharskich, w tym przy murkach ogniochronnych – tzw. fajermurach,
 • wykonanie prac uzupełniających i wykończeniowych,

    1.2. Roboty instalacyjne:

 • roboty demontażowe,
 • wykonanie nowej wentylacji mechanicznej obejmującej kuchnię i zaplecze kuchni (wraz z centralą wentylacyjną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła oraz czerpniami i wyrzutniami ),
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową (wraz z grzejnikami i automatyką pogodową) w całym budynku,
 • realizacja robót budowlanych towarzyszących wykonaniu wcześniej wymienionej instalacji.

    1.3. Roboty elektryczne:

 • wykonanie instalacji odgromowej budynku,
 • wykonanie instalacji elektrycznej węzła cieplnego,
 • wykonanie zasilania instalacji mechanicznej,
 • wykonanie sytemu fotowoltaicznego wraz z kompletnąinstalacją i uruchomienie tego systemu.

    1.4. System zarządzania energią:

 • wykonanie instalacji automatyki i sterowania energią.

- To największa inwestycja spośród wszystkich wykonanych w tarnobrzeskich przedszkolach - podkreślił prezydent Grzegorz Kiełb podczas końcowego odbioru, który odbył się w środę 4 października.

Koszt wykonanych robót wyniósł 908 682,99 zł, w tym 85% kosztów pokrywa Unia Europejska natomiast pozostałe Gmina Tarnobrzeg.

Roboty wykonane zostały w okresie od 22.05.2017 roku do 27.09.2017 roku  przez firmę P.P.H.U. KAROCEZA z Klimontowa.

 

Powrót na listę aktualności