Aktualności

50 lecie Klubu Honorowych Krwiodawców "Barbórka"

20 listopada 2018 (wtorek)

W piątek 16 listopada odbył się jubileusz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Barbórka" w Tarnobrzegu. Była to okazja do wzajemnych podziękowań za bezinteresowną pomoc. Klub "Barbórka" istnieje w naszym mieście od 50 lat. Powstał przy Kopalni Siarki Machów, a obecnie działa przy oddziale rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu. Jego przewodniczącym jest Stanisław Sośniak, a klub zrzesza blisko 40 czynnych krwiodawców. W uroczystym jubileuszu wzięli udział liczni goście m.in. zastępca prezydenta miasta Kamil Kalinka, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Urszula Bzdek oraz dyrektor podkarpackiego oddziału PCK w Rzeszowie Maciej Maruszak.

Jubileusz był okazją do wręczenia krwiodawcom odznak i odznaczeń resortowych. Wręczono również medale sześćdziesięciolecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym ruch honorowego krwiodawstwa dla Sławomira Litwina oraz za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa PCK dla Karola Bykowskiego i Zbigniewa Sokołowskiego. Zarząd podkarpackiego oddziału okręgowego PCK nadał także odznaki pamiątkowe za oddanie 50 litrów krwi dla Jana Chudego i Dariusza Panka. Zastępca prezydenta miasta Kamil Kalinka, wręczył ufundowane przez władze Tarnobrzega okolicznościowe puchary. Jubileuszowe spotkanie krwiodawców, zakończył występ dziesięcioletniego akordeonisty Michała Stochela z Zarębek koło Kolbuszowej.


 

Powrót na listę aktualności