Aktualności

25 lat Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

8 października 2018 (poniedziałek)

Jubileusz 25-lecia istnienia obchodziła 5 października, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podczas uroczystego spotkania w Zamku Dzikowskim, podsumowano wieloletnią działalność spółki. W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości na czele z Anną Pekár pełniącą obowiązki Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Uczestnikami wydarzenia byli również przedstawiciele samorządu województwa, instytucji otoczenia biznesu, uczelni i firm. Wśród gości nie zabrakło również byłych i obecnych członków rady nadzorczej, zarządu oraz pracowników TARR.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została założona w 1993 roku by wspierać rozwój gospodarczy regionu, poprzez inicjowanie i realizację projektów nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne i społeczne. W czasie 25-letniej działalności TARR S.A. zrealizowała 20 projektów, w tym 12 projektów dotacyjnych, udzieliła 522 dotacji oraz 140 pożyczek na blisko 8 000 000 zł. Zorganizowano kilka tysięcy godzin doradztwa, szkoleń i usług informacyjnych, przygotowano ponad 100 opracowań studialnych i eksperckich dla gmin i przedsiębiorstw. Łącznie przez 25 lat agencja pozyskała ponad 35 mln zł.

Obecnie spółka realizuje projekty: „Centralny Okręg Szkoleniowy  – subregion tarnobrzeski”, Działanie 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz Działanie 7.5 „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu „ST” w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych”. Agencja złożyła również wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o akredytację Akses, pozwalający na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Miasto Tarnobrzeg jest głównym udziałowcem spółki i posiada 72,08 akcji TARR S.A.

 

Powrót na listę aktualności