Aktualności

20 lat Środowiskowego Domu Samopomocy

7 grudnia 2018 (piątek)

6 grudnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, świętował jubileusz 20 lat działalności. Spotkanie rozpoczął pokaz Photo Voice prezentujący proces rehabilitacji uczestników zajęć. Prezentację oprawił koncert muzyki Fryderyka Chopina, wykonany przez uczestniczkę placówki. Następnie goście obejrzeli przedstawienie, nawiązujące w swej treści do kampanii społecznych przeciw dyskryminowaniu osób chorych psychicznie. Po występie przedstawiona została historia placówki oraz podziękowano osobom zasłużonym dla jej powstania i całego okresu działalności. Okolicznościowe grawertony przekazali m.in. prezydent miasta Dariusz Bożek oraz przewodniczący rady miasta Bogusław Potański wraz z wiceprzewodniczącą rady Bożeną Kapuściak. Wszyscy zgromadzeni goście otrzymali jubileuszowe obrazy z motylem - symbolem przemiany, wykonane przez uczestników zajęć w placówce. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla osób dorosłych – typu A , B i C.

  • Typ A – osoby z przewlekle psychicznie chore;
  • Typ B – osoby upośledzone umysłowo;
  • Typ C – osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Celem działalności placówki jest udzielanie wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb oraz postępowanie rehabilitacyjne, rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej.

Powrót na listę aktualności